ગુજરાતના ૨૬૬ લોકસભા ઉમેદવારો માંથી આટલા ઉમેદવારો સામે નોંધાયેલા છે ગુનાઓ !

ગાંધીનગર : ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણી માટેના 266 ઉમેદવારોમાંથી 36 ઉમેદવારો સામે ફોજદારી કેસ નોંધાયેલા છે અને તેમાંથી કેટલાક સામે હત્યાના પ્રયાસ અને લૂંટના આરોપો પણ છે. એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) એ પોતાના એક રિપોર્ટમાં આ જાણકારી આપી છે. ADR એ ઉમેદવારો દ્વારા દાખલ કરાયેલા ઉમેદવારીપત્ર અને સોગંદનામામાં આપવામાં આવેલી માહિતીના વિશ્લેષણના આધારે આ રિપોર્ટ … Continue reading ગુજરાતના ૨૬૬ લોકસભા ઉમેદવારો માંથી આટલા ઉમેદવારો સામે નોંધાયેલા છે ગુનાઓ !