આપણું ગુજરાત

રાપરના નિલપરમાં બિહાર અને રાજસ્થાનથી આવતા ચરસ, ગાંજા, પોષડોડાનાં જથ્થાનું વેચાણ કરતો એક શખસ ઝડપાયો

રાપરના નિલપરમાં બિહાર અને રાજસ્થાનથી આવતા ચરસ, ગાંજા, પોષડોડાનાં જથ્થાનું વેચાણ કરતો એક શખસ ઝડપાયો

₹ નવ લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત, ગાંધીધામમાં છકડામાં ૫૦ હજારનો ગાંજો લઇ જતા ત્રણ શખસને…

ટ્રેડિંગ

Chat Now