પાકિસ્તાન બોર્ડરે આવેલા કચ્છના હરામી નાળા પાસે 10 બોટ સાથે 4 પાકિસ્તની માછીમાર પકડાયા

કચ્છ જીલ્લાનો પાકિસ્તાનની બોર્ડરને અડીને આવેલો દલદલીય વિસ્તાર હરામી નાળાનો વિસ્તાર ઘુસણખોરીનું હોટસ્પોટ બની ગયું હોય એમ વારંવાર ઘુસણખોરીના પ્રયાસો થાય છે. ત્યારે આજે બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ(BSF)એ હરામી નાળા વિસ્તારમાં ઓપરેશન ચલાવીને 10 પાકિસ્તાની બોટને ઝડપી પાડી છે. આ સાથે જ ચાર માછીમારોને પણ પકડી પાડ્યા છે. આજે વહેલી સવારે ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાને અડીને આવેલા […]

Continue Reading