મુંબઈનાં સ્ટેશનોનું બ્રાન્ડિંગ લટકી ગયું: રેલવેને મોટો આર્થિક ફટકો

(અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી) મુંબઈ: ભારતીય રેલવે પ્રશાસન દ્વારા ગૂડસ ટ્રેનના સંચાલનની સાથે પેસેન્જર સેક્ટરમાંથી નોંધપાત્ર આવક મળી રહી છે, પરંતુ નોન-ફેર સેક્ટર મારફત આવક વધારવાની યોજના અંતર્ગત રેલવે સ્ટેશનના બ્રાન્ડિંગની યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. મુંબઈનાં રેલવે સ્ટેશનના બ્રાન્ડિંગની યોજના અંતર્ગત ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી બિડ મંગાવવામાં આવી હતી, પરંતુ એક પણ કંપનીએ રસ દાખવ્યો નથી. રેલવે […]

Continue Reading