નોટબંધીના 6 વર્ષ બાદ દિલ્હીમાં મળી 62 લાખ જૂની નોટો, 14 લાખની અસલી નોટો સાથે થઈ હતી ડીલ

નોટબંધીને 6 વર્ષ થઈ ગયા છે. લોકોને જૂની નોટો યાદ પણ નહીં હોય પરંતુ દિલ્હીમાં 62 લાખ રૂપિયાની જૂની નોટો સાથે બે લોકો ઝડપાયા છે. મામલો લક્ષ્મીનગર વિસ્તારનો છે. દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું કે બે લોકો પાસેથી 500 અને 1000 રૂપિયાની જૂની નોટોના ઘણા બંડલ મળી આવ્યા છે. જ્યારે એક પછી એક નોટોની ગણતરી કરવામાં આવી તો જાણવા મળ્યું કે તે કુલ 62 લાખ રૂપિયા છે. પોલીસની પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે આ બંનેએ

Continue Reading