વિરોધનો અગ્નિ ઓલવવાના પ્રયાસો: અગ્નીવીરો માટે અનામતથી લઈને સસ્તી લોનની કેન્દ્ર સરકારની જાહેરાત

સૈન્યમાં ભરતી સંબંધિત ‘અગ્નિપથ’ યોજનાને લઈને દેશભરમાં હિંસક પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. ઘણા રાજ્યોમાં યુવાનો રસ્તા પર ઉતરીને આ યોજનાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. વિરોધ પ્રદર્શને હિંસક રૂપ ધારણ કરતા કરોડો રૂપિયાની જાહેર સંપતિને નુકશાન પહોંચ્યું છે. હવે વિરોધની અગ્નિ શાંત કરવા કેન્દ્ર સરકાર વિવિધ જાહેરાત કરી રહી છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ પોલીસ […]

Continue Reading