ફાધર્સ ડે પિતાજી સાથે રાતે આ ફિલ્મો જોઇને ઉજવો

દર વર્ષે, જૂનના ત્રીજા રવિવારને ફાધર્સ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ પિતાના સન્માન માટે ઉજવવામાં આવે છે. આ ખાસ દિવસ તેમને લાડ લડાવવા અને તેમને પ્રેમ અને મહત્વપૂર્ણ અનુભવવા માટે વધુ કારણ આપે છે. તો અહીં કેટલીક ફિલ્મો છે જે તમે ફાધર્સ ડે પર તમારા માતા-પિતા સાથે જોઈ શકો છો. ચાચી 420 (1997) […]

Continue Reading