મોદીનું મિશન સ્વચ્છતા! દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાન ટનલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, ટનલમાં પ્લાસ્ટિકની બોટલ જોતા પોતે જ કચરાપેટીમાં નાંખી

New Delhi: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે પ્રગતિ મેદાન સંકલિત ટ્રાન્ઝિટ કોરિડોર પ્રોજેક્ટની મુખ્ય ટનલ સહિત પાંચ ટનલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. તેના ટનલને કારણે હવે 30 મિનિટનો પ્રવાસ ફક્ત પાંચ મિનિટમાં પૂરો થશે. ટનલના ઉદ્ઘાટન પહેલા ટનલમાંથી આવતી વખતે તેમણે પ્લાસ્ટિકની બોટલ પડેલી જોઈ હતી અને તેમણે જાતે જ ઉપાડીને કચરાપેટીમાં નાંખી હતી. આ ઘટના સોશિયલ […]

Continue Reading