દુ:ખદ વાત: આધાર કાર્ડ ના હોવાથી પ્રસુતિ માટે ગયેલી મહિલાને હૉસ્પિટલમાંથી પાછી મોકલવામાં આવી

મહારાષ્ટ્રના યવતમાળ જિલ્લામાં નવ મહિનાની ગર્ભવતી અને પ્રસવપીડામાં ઉપડેલી મહિલાને ગ્રામીણ હોસ્પિટલમાંથી પરત મોકલવામાં આવી હોવાની આઘાતજનક અમાનવીય ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે આ મહિલાને હૉસ્પિટલમાંથી પરત મોકલી આપવાનું કારણ પણ સાવ શુલ્લક હતું. પ્રસુતા પાસે આધાર કાર્ડ ના હોવાથી ડોક્ટરે મહિલાની પ્રસુતિ કરવાની ના પાડી દેતા હૉસ્પિટલના કર્મચારીઓએ તેને […]

Continue Reading