શું આવતીકાલથી સળંગ ત્રણ દિવસ Bank Holiday રહેશે? RBIએ આ સ્પષ્ટતા…

નવી દિલ્હીઃ હાલમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં Loksabha Electionની જ વાતો થઈ રહી છે. અત્યાર સુધી ચાર તબક્કાનું મતદાન પૂરું થઈ ચૂક્યું છે અને પાંચમા તબક્કાનું મતદાન સોમવારે એટલે કે 20મી મેના થના જઈ રહ્યું છે. પાંચમા તબક્કાનું મતદાર સોમવારે થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે કેટલાક લોકોને એ સવાલ મૂંઝવી રહ્યો છે શું મતદાનના દિવસે એટલે … Continue reading શું આવતીકાલથી સળંગ ત્રણ દિવસ Bank Holiday રહેશે? RBIએ આ સ્પષ્ટતા…