ઇન્ટરનેશનલ

એક વ્યક્તિની બદલાની ભાવના અને શરૂ થયો લોહીયાળ જંગ…

ગાઝા: હમાસના નેતા મોહમ્મદ દીઆબ ઇબ્રાહિમ અલ-મસરી, જેને ‘અલ ડેઇફ’ અથવા ‘ધ ગેસ્ટ’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તે દાયકાઓ સુધી ઇઝરાયલ દ્વારા ટ્રેક કરવામાં અને માર્યા ન જાય તે માટે દરરોજ રાત્રે અલગ-અલગ ઘરોમાં રહેતો હતો અને હવે તે આતંકવાદી જૂથની લશ્કરી પાંખનો હવાલો સંભાળે છે.

એનએનએ ગાઝાની અલ અઝાહ યુનિવર્સિટીના પોલિટિકલ સાયન્સના પ્રોફેસર મખાઇમર અબુસાદાને જણાવ્યું હતું કે 1960ના દાયકામાં જન્મેલા ‘અલ ડેઇફ’ સામાન્ય રીતે બહુ ઓછો જાણીતો છે. એક રીતે જોઇએ તો તે ભૂત જેવો છે કારણકે તેને ખાસ કોઇએ જોયો જ નથી અને આ એક વ્યક્તિની બદલાની ભાવના બે દેશો વચ્ચે ધમાસાણ યુદ્ધમાં લોહીયાળ જંગમાં ફેરવાઇ તેના વિશે થોડો ચિતાર વાંચીએ.

આ અલ ડેઇફની પત્ની અને પુત્રી 2014માં ઇઝરાયલ સાથે થયેલા હવાઈ હુમલામાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. તેણે એક હાથ, એક પગનો ભાગ અને સાંભળવાની શક્તિ ગુમાવી દીધી. જેના કારણે ઈઝરાયલ પ્રત્યે તેમને નફરત ગઈ હતી. પરંતુ તેની લાગણીઓમાં બદલાની ભાવના વધારે હતી. છેલ્લા બે વર્ષોમાં અલ-દૈફના માર્ગદર્શન હેઠળ ઇઝરાયલની નિતીઓ સમજવા માટે હમાસને મદદ કરી. અને ત્યારબાદ તેને ઇઝરાયલનો કેવી રીતે સંપૂર્ણ નાશ કરવો તેના કાવા દાવા શરૂ કર્યા.

ગયા સપ્તાહમાં ઇઝરાયલ પર હમાસનો હુમલો 1973 પછીનો ખૂબજ ખરાબ હુમલો હતો. જેણે ઇઝરાયલને હલાવી દીધું. સીરિયા અને ઇજિપ્તે યોમ કિપ્પુર એટલે કે ઇઝરાયલના નવા વર્ષની જાહેર રજાના દિવસે અચાનક ઇઝરાયલ પર હુમલો કર્યો અને બેફામ રીતે લોકોને માર્યા અને બંદી બનાવ્યા અને જાણે એટલું પૂરતું ના હોય તેમ તેમણે બંદી બનાવેલા લોકોનો ઢાલની જેમ ઉપયોગ કરવા લાગ્યા.

હમાસે શરૂ કરેલા આ હુમલાઓનો ઇઝરાયલે હુમલાઓથી જ જવાબ આપ્યો તેમજ ઇઝરાયલે દરેક દેશો ને કહી દીધું કે તમે તમારા નાગરિકોને સુરક્ષિત કાઢી લો કારણકે હવે અમે કોઇ નિયમોને અનુસરીશું નહી અને કોઇપણ દેશના ઉપદેશોને માનીશું નહી અમે કોઇપણ સંજોગોમાં હમાસનો નાશ કરીને જ રહીશું. ત્યારે એક વ્યક્તિની બદલાની ભાવનાએ આજે બે દેશો વચ્ચે લોહીયાળ જંગ શરૂ કરી દીધી છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button