…અને એ એક ઓર્ડરથી હજારો જાપાનીઝ અમેરિક્ધસ ‘દેશદ્રોહી’ સાબિત થઇ ગયા !

ભાત ભાત કે લોગ -જ્વલંત નાયક એક વાત તો બહુ સ્પષ્ટ છે કે રાષ્ટ્ર અને નાગરિકોનું લાંબા ગાળાનું હિત સાચવવું હોય, તો મતબેન્કનુંરાજકારણ બાજુએ રાખીને આકરા નિર્ણયો લેવા જ પડે. . એમાં પછી ડાહી ડાહી વાતોથી કામ ચાલતું નથી. જેની લોકશાહીના વખાણ કરતા આપણા બૌદ્ધિકો થાકતા નથી એવા અમેરિકાએ બીજા વિશ્ર્વયુદ્ધ વખતે લાદેલા ‘એક્ઝિકયુટિવ ઓર્ડર … Continue reading …અને એ એક ઓર્ડરથી હજારો જાપાનીઝ અમેરિક્ધસ ‘દેશદ્રોહી’ સાબિત થઇ ગયા !