ઈન્ડિગોનો સ્ટાફ એર ઇન્ડિયામાં ઇન્ટરવ્યુ માટે સામૂહિક માંદગીની રજા પર ગયો, ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી

શનિવારે દેશની સૌથી મોટી એરલાઈન ઈન્ડિગોની અડધાથી વધુ ફ્લાઈટ્સ પ્રભાવિત થઈ હતી. તેનું કારણ એ હતું કે કંપનીના મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ રજા પર હતા. તેઓ દેખીતી રીતે એર ઈન્ડિયામાં નોકરી માટે અરજી કરવા ગયા હતા. ભારતની સૌથી મોટી એરલાઈન કંપની ઇન્ડિગો હાલમાં ડોમેસ્ટિક અને ઈન્ટરનેશનલ મળીને દરરોજ લગભગ 1,600 ફ્લાઈટ્સ ઓપરેટ કરે છે. નાગરિક ઉડ્ડયન […]

Continue Reading