સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરે એકશનમાં, એકનાથ શિંદે સહિત નવ બળવાખોર પ્રધાનો પાસેથી વિભાગ છીનવ્યા

ઉદ્ધવ ઠાકરેએ બળવાખોર પ્રધાનો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. એમની પાસેથી પ્રધાન પદ છીનવીને અન્ય ધારાસભ્યોને સોંપવામાં આવ્યા છે. ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું છે કે સરકારનું કામકાજ પ્રભાવિત ન થવુ જોઇએ. કુલ નવ બળવાખોર પ્રધાનોના વિભાગ અન્ય પ્રધાનોને

Continue Reading