ભ્રષ્ટાચારની આશંકા: સાબરમતી નદીને સ્વચ્છ કરવા 3 વર્ષમાં રૂ.282 કરોડ ખર્ચાયા, પણ નદીમાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય

અમદાવાદની માધ્યમથી પસાર થતી સાબરમતી નદીમાં પ્રદુષણ અને ગંદકીની સમસ્યા વર્ષો જૂની છે. સુંદર દેખાટો રીવરફ્રન્ટ પૂરો થતા જ નદીમાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળે છે. રાજ્યસભામાં સાંસદ શક્તિસિંહે ગોહિલે સાબરમતી નદી શુદ્ધ કરવા માટે થયેલા ખર્ચ અંગે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. જેનો જવાબ આપતા કેન્દ્રીય આવાસ અને શહેરી બાબતોના પ્રધાન હરદીપ સિંહ પુરી જણાવ્યું કે, સાબરમતી […]

Continue Reading