મુંબઈ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે આ વોર્ડ થઈ ગયા ઓબીસી માટે આરક્ષિત

સુુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ મુંબઈ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે વોેર્ડના આરક્ષણની શુક્રવારે નવેસરથી લોટરી જાહેર કરવામાં આવી હતી. બાંદ્રામાં રંગશારદા સભાગૃહમાં પાર પડેલી વોર્ડની લોટરીમાં મુંબઈના અનેક નામી નગરસેવકોએ આરક્ષણને કારણે પોતાની બેઠક ગુમાવી છે. અનુસૂચિત જાતિ અને મહિલા આરક્ષણને કારણે વર્ષોથી ચૂંટાઈ આવતા નગરસેવકોને પોતાના વોર્ડ ગુમાવવા પડ્યા છે. મુંબઈ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર ઈકબાલસિંહ ચહલ, ચૂંટણી […]

Continue Reading