જે દેશમાંથી ભારતમાં આવ્યા આઠ ચિત્તા, જાણો તે દેશની રોચક વાતો

આશરે સાત દાયકા બાદ ભારતમાં ફરી એક વાર ચિત્તાઓનું આગમન થયું છે. ચિત્તાઓને માલવાહક વિશેષ વિમાનની મદદથી નામીબિયાથી ભારત લાવવામાં આવ્યા હતાં. હાલમાં તેમને મધ્ય પ્રદેશના કુનો નેશનલ પાર્કમાં રાખવામાં આવ્યો છે. જે દેશમાંથી ચિત્તાઓને ભારત લાવવામાં આવ્યા તે દેશ વિશે કેટલીક રોચક વાતો જે તમને આશ્ચર્ય પમાડશે. આફ્રીકી દેશ નામિબાયામાં એક એવી જનજાતિ છે, […]

Continue Reading