આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ: PM મોદીએ કર્ણાટકના મૈસુર પેલેસ ગ્રાઉન્ડ ખાતે કર્યો યોગાભ્યાસ, જુઓ તસ્વીરો

આજે ૨૧મી જુનના દિવસને ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. PM મોદીએ આજે ૮માં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કર્ણાટકના મૈસુર પેલેસ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ૧૫,૦૦૦ લોકો સાથે યોગ કરીને કરી હતી. આ પ્રસંગે PM મોદીએ કહ્યું હતું કે, ‘યોગ હવે પાર્ટ ઓફ લાઈફ નથી રહ્યો, તે વે ઓફ લઈફ બની […]

Continue Reading