અરે બાપરે! મુંબઈના ટેક્સી-રિક્શાચાલકોની બેમુદત હડતાલ પર ઊતરવાની ચીમકી

(અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી) મુંબઈ: મુંબઈના 48,000 થી વધુ ટેક્સી ડ્રાઈવરો અને બે લાખ ઓટોરિક્ષા ડ્રાઈવરોએ ગુરુવાર ૧૫ સપ્ટેમ્બરથી પોતાની જુદી જુદી માગણી સાથે બેમુદત હડતાલ પર ઊતરી જવાની ચીમકી આપી છે. ટેક્સી ડ્રાઈવરોએ ટેક્સીના લઘુતમ ભાડામાં ૧૦ રૂપિયાનો વધારો કરવાનાી માગણી કરી છે. મુંબઈમાં હાલ ટેક્સીનું લઘુતમ ભાડું ૨૫ રૂપિયા છે. ટેક્સીવાળાની આ હડતાળમાં રિક્ષાવાળા […]

Continue Reading