અગ્નિપથ યોજનાનાં વિરોધ વચ્ચે 3000 ભરતી માટે આવી 56,960 અરજીઓ, વાયુસેનાએ આપી માહિતી

ભારતમાં અગ્નિપથ યોજનાને લઈને સામેના હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે એરફોર્સમાં જાહેર થયેલી અગ્નિપથ યોજનાની 3000 જગ્યાઓ માટે ત્રણ દિવસમાં 56960 અરજીઓ મળી છે. અગ્નિપથ યોજના હેઠળ ભારતી વાયુસેનામાં ભરતી પ્રક્રિયા પાંચ જુલાઇના રોજ સમાપ્ત થશે. ભારતીય વાયુ સેના આ વર્ષે 3,000 અગ્નિવીરોની ભરતી કરશે. તેમની તાલીમ બે તબક્કામાં પરીક્ષાઓ અને તબીબી પરીક્ષણો બાદ 30 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે.

Continue Reading