મહારાષ્ટ્ર એચએસસીનું પરિણામ જાહેર, છોકરીઓએ મારી બાજી, કોંકણ ટોપ પર, મુંબઇ છેલ્લું

મહારાષ્ટ્રનું બારમા ધોરણનું એટલે કે HSCનું પરિણામ જાહેર થયું છે. આ વર્ષે બારમા ધોરણનું પરિણામ 94. 22 ટકા આવ્યું છે. સૌથી વધુ પરિણામ કોકણનું 97.21 ટકા અને મુંબઈનું 90.91 ટકા છે. રાજ્યનું પરિણામ 94.22 ટકા આવ્યું છે. બોર્ડની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ માહિતી આપવામાં આવી છે. બોર્ડના ચેરમેન શરદ ગોસાવીએ પરીક્ષા અને પરિણામ અંગે માહિતી આપી […]

Continue Reading