સુરતમાં રહેતી ગૃહિણી મહિલાને કસ્ટમ વિભાગે પાઠવી સાડા ચાર કરોડ રૂપિયાની નોટિસ, ડોક્યુમેન્ટને આધારે કૌભાંડ થયા આશંકા

સુરતના નાનપુરા વિસ્તારમાં રહેતી રહેતી ગૃહિણીને મુંબઇ કસ્મટ વિભાગે સાડા ચાર કરોડ રૂપિયાની નોટિસો પાઠવતા મહિલા ચોંકી ઉઠી હતી છે. ગૃહિણી કામ કરતી મહિલાની વેપાર પ્રવૃતિ સાથે કોઈ લેવાદેવા ન હોવા છતાં મુંબઇ કસ્ટમ વિભાગ દ્વારા એક સાડા ત્રણ કરોડ રૂપિયા અને બીજી એક કરોડ રૂપિયા ડયૂટી ડ્રો બેકની નોટીસ પાઠવી હતી. કસ્ટમ વિભાગે જેને […]

Continue Reading