હવે ગુજરાતના ખેડૂતો મોરચે ચડ્યા: પડતર માંગણીઓને લઈને ગાંધીનગરમાં ખેડૂતોના ધરણા

Gandhinagar:પડતર માંગણીઓ લઈને ગુજરાતના ખેડૂતોએ(Gujarat Farmers) સરકાર વિરુદ્ધ મોરચો માંડ્યો છે. આજે પાટનગર ગાંધીનગરમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉમટી પડ્યા છે. છેલ્લાં ઘણાં વખતથી એક સમાન વીજ બિલ સહીતની પડતર માંગણીઓ સંદર્ભે વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં સરકાર દ્વારા ધ્યાન દેવામાં ન આવતા આખરે આજે ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા સરકાર સામે ઉગ્ર આંદોલનની શરૂઆત કરાઈ છે. ગાંધીનગર […]

Continue Reading