આજથી GSTના દરમાં ફેરફાર, જાણો કઈ વસ્તુ મોંઘી થઈ?

GST કાઉન્સિલે સામાન્ય માણસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી ઘણી વસ્તુઓ પર ટેક્સ રેટ વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેને કારણે સામાન્ય નાગરિકો પર મોંઘવારીનો બોૌજ વધી ગયો છે. GST કાઉન્સિલની બેઠક બાદ સરકારે ઘણા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પર ટેક્સના દરમાં ફેરફાર કર્યો છે, જેના કારણે આજથી તમારે ઘણી વસ્તુઓ પર વધુ GST ચૂકવવો પડશે. જીએસટીના નવા દરો […]

Continue Reading