સ્મશાનભૂમિમાં લાકડા પૂરા પાડવા મુંબઈ BMC કરશે આ કામ

(અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી) મુંબઈ: મુંબઈ મહાનગરપાલિકાએ બે વર્ષ માટે પોતાની માલિકીના અને ખાનગી સ્મશાનભૂમિ માટે લાકડાનો પુરવઠો કરવા માટે ટેન્ડર મગાવ્યા છે. મુંબઈ મહાનગરપાલિકાના મોટાભાગના હિંદુ સ્મશાનભૂમિ પીએનજી અને ઈલેક્ટ્રોનિક આધારિત કરવામાં આવ્યાં છે, છતાં પ્રત્યક્ષમાં હજી પણ લોકો પરંપરાગત રીતે તેમના સંબંધીઓને અંતિમ સંસ્કાર આપવાનું પસંદ કરે છે. તેથી સ્મશાનભૂમિમાં લાકડાની માગણી વધી રહી […]

Continue Reading