‘આપણી સરકારમાં હિંદુ તહેવારો ધામધૂમથી ઉજવો’, પાલિકાની ચૂંટણી પહેલા ભાજપનું નવું અભિયાન

મહારાષ્ટ્રમાં ગણેશ ઉત્સવનો રંગ અલગ છે. અહીં બાપ્પાનો ઉત્સવ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. કોંકણમાં જતા ભગવાન ગણેશના ભક્તો માટે તાજેતરમાં 300 મફત બસ સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવા સાથે, ભાજપે તમામ હિંદુ તહેવારોને સમાન ઉત્સાહ સાથે ઉજવવાની ખાતરી આપી છે. ભાજપ દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી રહી છે કે હવેથી તેઓ તેમના હિન્દુત્વના મુદ્દાને જ આગળ વધારશે. ભાજપના […]

Continue Reading