મુકેશ અંબાણી એશિયામાં કેરીના સૌથી મોટા બગીચાના માલિક છે: શું તમે જાણો છો?

ભારતના કુબેરપતિ મુકેશ અંબાણીનું નામ આવે એટલે આંખની સામે તેમની ટેલિકોમ, પેટ્રોલિયમ કંપની આવી જાય. બરાબર ને? કેરી સાથે તેમનો શું સંબંધ છે એ તમને જણાવું. એક સમય હતો જ્યારે રિલાયન્સની જામનગર રિફાઇનરી મોટી માત્રામાં પ્રદૂષણ કરતી હતી. પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ તરફથી રિલાયન્સને પ્રદૂષણ નિયંત્રિત કરવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું હતું. પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ તરફથી […]

Continue Reading