વાહનચાલકો ધ્યાન આપે.. ભારે વરસાદને લીધે પાણી ભરાવાને કારણે અંધેરી સબવે અસ્થાયી રૂપે બંધ

મુંબઇમાં બુધવારથી હળવોથી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ છે. વરસાદને કારણે કેટલાક નિચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે. અંધેરી સબવેમાં પાણી ભરાવાને કારણે અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. આ વિસ્તારના ટ્રાફિકને ગોખલે રોડ પર ડાઇવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. મુસાફરોને નોંધ લેવા વિનંતી, એવી મુંબઇ ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ટ્વીટરના માધ્યમથી જાણ કરવામાં આવી છે.

Continue Reading