મુખ્ય પ્રધાન કાર્યાલયમાં એકનાથ શિંદે; કેબિનમાં બાળાસાહેબ ઠાકરે અને આનંદ દિઘેનો ફોટો

શિંદે-ફડણવીસ સરકારે વિધાનસભામાં બહુમતી સાબિત કર્યા પછી, મુખ્ય પ્રધાન એકનાથ શિંદેએ ગુરુવારે સત્તાવાર રીતે મુખ્ય પ્રધાન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળી લીધો હતો. એકનાથ શિંદે આજે મંત્રાલયમાં મુખ્ય પ્રધાન કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા. નવા મુખ્ય પ્રધાનના સ્વાગત માટે કાર્યાલયને ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું હતું. તેમજ આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય ખાતે પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.. આ માટે આજે સવારથી […]

Continue Reading