નેશનલ

હૈદરાબાદ સ્વાતંત્ર્ય દિન

સિકંદરાબાદમાં પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે હૈદરાબાદ સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણીના પ્રસંગે કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે પરેડનું ઈન્સ્પેક્શન કર્યું હતું. (પીટીઆઈ)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button