નેશનલ

કરતબ:

ભારતીય હવાઈદળે ગુરુવારે લખનઊમાં બીકેટી ઍરફૉર્સ સ્ટેશન ખાતે એક કાર્યક્રમ દરમિયાન તીર જેવો આકાર બનાવી એચએએલ કિરણ વિમાન ઉડાડ્યા હતા. (એજન્સી)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button