નેશનલ

ઈ-વિધાન ઍપ:

રાષ્ટ્રપતિએ ગુજરાત વિધાનસભામાં નેશનલ ઈ-વિધાન ઍપ લૉન્ચ કરી હતી. ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગુજરાત વિધાનસભાના સ્પીકર શંકરભાઈ ચૌધરી પણ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા. (એજન્સી)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button