નેશનલ

લાંચ:

ત્રણ લાખ રૂપિયાની લાંચના કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા એનઈઆર ઑફિસર કે. સી. જોશીના નિવાસસ્થાનેથી રૂ. ૨.૬૧ કરોડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. (એજન્સી)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button