આમચી મુંબઈ

વસઈ-વિરારને ટૂંક સમયમાં ૪૦ ઈ-બસ મળશે

બસ ખરીદી માટેની ટેન્ડર પ્રક્રિયા અંતિમ તબક્કામાં

વિરાર: શહેરના પર્યાવરણને મુક્ત રાખવા
માટે વસઈ-વિરાર મહાનગરપાલિકા
શહેરમાં ઇલેક્ટ્રિક બસો ચલાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. મહાનગરપાલિકા શહેરમાં દોડવા
માટે ૪૦ બસ ખરીદવા જઈ રહી છે. ઈલેક્ટ્રિક બસો ખરીદવા માટે મહાનગરપાલિકાને રૂ. ૫૭ કરોડનું ભંડોળ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં
આવ્યું છે.
આ બસોની ખરીદી માટે મહાનગરપાલિકાએ ટેન્ડર બહાર પાડ્યાં છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા ખરીદવામાં આવનાર વાહનો નવ મીટર લાંબા હશે, જેમાં ૩૦ મુસાફરો માટે બેસવાની સુવિધા હશે. ટેન્ડર ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૩મી સપ્ટેમ્બર છે. ત્યાર બાદ ૧૪મી સપ્ટેમ્બરે ભરાયેલાં ટેન્ડર ખોલવામાં આવશે.
મહાનગરપાલિકાના વાહનવ્યવહાર વિભાગનું કહેવું છે કે જો ૧૪ સપ્ટેમ્બરે ઓછામાં ઓછા ત્રણ સહભાગીઓ ઉપલબ્ધ હશે, તો આ ટેન્ડરો ખોલવામાં આવશે. અન્યથા ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ આગળ લંબાવવામાં આવશે.
વસઈ-વિરાર મહાનગરપાલિકાના પરિવહન વિભાગનું કહેવું છે કે જો આ ટેન્ડર નિર્ધારિત સમયમાં પૂર્ણ થઈ જશે, તો મહાનગરપાલિકા વિસ્તારના લોકોને ટૂંક સમયમાં નવી ઈલેક્ટ્રિક બસોની સુવિધાનો લાભ મળશે, જેના માટે આ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે. વિભાગ તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, પરંતુ જો કેટલીક સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે, તો આ બસોને આવવામાં ચોક્કસ સમય લાગશે. તેમ છતાં આ બસ આ વર્ષના અંત સુધીમાં આવી જશે તેવી પૂરી આશા છે.

મહાનગરપાલિકાના ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગના સત્તાવાર સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે ૪૦ બસોની ખરીદી માટે તમામ મંજૂરીઓ મળી ગઈ છે. આ માટે મહાનગરપાલિકાને રૂ.૫૭ કરોડનું ફંડ પણ મળ્યું છે. હવે માત્ર બસો ખરીદવાની પ્રક્રિયા બાકી છે જે અંતિમ તબક્કામાં છે. નવી ઈલેક્ટ્રિક બસો આવવાથી શહેરીજનોને માત્ર વાહનવ્યવહારની સગવડ તો મળશે જ સાથે સાથે શુદ્ધ પર્યાવરણનો લાભ પણ મળશે.

તપાસ પ્રક્રિયામાં ૧૦૦ ગુણ મેળવવાના રહેશે
મહાનગરપાલિકાના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ટેન્ડર ૧૪ સપ્ટેમ્બરના રોજ ખોલવામાં આવશે પછીની પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે, બસોની ઊંચાઈ, લિફ્ટિંગ ક્ષમતા, બેટરી ચાર્જ કરવામાં લાગતો સમય, બેટરીની ચાલવાની ક્ષમતા, મજબૂતાઈ, ડિસ્ક બ્રેક્સ વગેરેની ગણતરી કરવામાં આવશે. ચકાસાયેલ આ ટેન્ડર મેળવવા માટે ભાગ લેનાર સહભાગીએ ચકાસણીની પ્રક્રિયા દરમિયાન કુલ ૧૦૦ માર્ક્સ મેળવવાના રહેશે, જેમાં ટેકનિકલ ચકાસણીનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન ૧૦૦ ટકા માર્કસ મેળવનાર વ્યક્તિ પાસે માત્ર ૭૦ માર્કસ હોવાનું માનવામાં આવે છે.
આ તપાસ કરવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગના ટેકનિકલ નિષ્ણાતો ઉપલબ્ધ રહેશે, જેમના દ્વારા આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવશે. આ પછી તેણે ફાઇનાન્શિયલ ટેસ્ટ દરમિયાન ૩૦ માર્ક્સ મેળવવાના રહેશે. આવી સ્થિતિમાં ચકાસણીની પ્રક્રિયામાં કુલ ૧૦૦ માર્કસ મેળવનાર સહભાગીને જ ટેન્ડર આપવામાં આવશે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button