આમચી મુંબઈ

આજે વાપીથી બગવાડા સ્ટેશન વચ્ચે બ્લોકને લીધે અમુક ટે્રનો રદ-રેગ્યુલેટ

મુંબઈ: મુંબઈ વિભાગના પશ્ચિમ રેલવેમાં અનેક મહત્ત્વના કામકાજ હાથ ધરવામાં આવતા માર્ગમાં બ્લોક લેવામાં આવે છે. મોટા પ્રમાણમાં કામકાજને લીધે અનેક ટે્રનોના સમયમાં બદલાવ કરવાની સાથે અનેક ટે્રનોને રદ પણ કરવામાં આવી છે. તાજેતરમાં પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મંગળવારે (13 ફેબ્રુઆરી 2024)ના રોજ સવારે 11 વાગ્યાથી વાપી-બગવાડા સ્ટેશન વચ્ચે સબવેના બાંધકામ માટે બ્લોક લેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અનેક ટે્રનોને રેગ્યુલેટ પણ કરવામાં આવી છે.
પશ્ચિમ રેલવેના આ બ્લોકને અંગે એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ કહ્યું હતું કે 13 ફેબ્રુઆરીથી અમુક ટે્રનોને રદ અને રેગ્યુલેટ કરવામાં આવી છે. આ ટે્રનોમાં વલસાડ-ઉમરગામ રોડ મેમું સ્પેશિયલ (ટે્રન નંબર 09154) અને ઉમરગામ રોડ-વલસાડ મેમું સ્પેશિયલ (ટે્રન નંબર 09153)ને પૂર્ણ પણે બંધ રાખવામાં આવશે. આ સાથે અમુક ટે્રનોને આંશિક રીતે પણ રદ રાખવામાં આવી છે. આ ટે્રનોમાં બાન્દ્રા ટર્મિનસ-વાપી સ્પેશિયલ (ટે્રન નંબર 09159)ને ભીલાડ અને વાપી સ્ટેશન વચ્ચે રદ કરવામાં આવશે અને વાપી-વિરાર સ્પેશિયલ (ટે્રન નંબર 09144)ને ભીલાડ અને વાપી સ્ટેશન વચ્ચે આંશિક રીતે રદ કરવામાં આવશે.
આ બ્લોકને લીધે 11 જેટલી ટે્રનો અમુક સમય સુધી મોડી પણ દોડશે. આવી ટે્રનોમાં અમૃતસર-મુંબઈ સેંટ્રલ પશ્ચિમ એક્સ્પ્રેસ (ટે્રન નંબર 12926)ને બે કલાક 10 મિનિટ, જમ્મુતવી-બાન્દ્રા ટર્મિનસ એક્સ્પ્રેસ (ટે્રન નંબર 12928)ને બે કલાક 15 મિનિટ, અમદાવાદ-મુંબઈ સેંટ્રલ ગુજરાત એક્સ્પ્રેસ (ટે્રન નંબર 22954)ને એક કલાક 45 મિનિટ, શ્રી ગંગાનગર-તિચિરાપલ્લી એક્સ્પ્રેસ (ટે્રન નંબર 22497)ને એક કલાક 40 મિનિટ, વીરાંગના લક્ષ્મીબાઈ ઝાંસી-બાન્દ્રા ટર્મિનસ (ટે્રન નંબર 22195)ને 55 મિનિટ, પોરબંદર-સિકંદરાબાદ એક્સ્પ્રેસ (ટે્રન નંબર 20968)ને 20 મિનિટ, દાદર-પોરબંદર (ટે્રન નંબર 19015)ને એક કલાક 50 મિનિટ, યશવંતપુર-બાડમેર એક્સ્પ્રેસ (ટે્રન નંબર 14805)ને 45 મિનિટ, મુંબઈ સેંટ્રલ-અમૃતસર પશ્ચિમ એક્સ્પ્રેસ (ટે્રન નંબર 12925)ને 35 મિનિટ, બાન્દ્રા ટર્મિનસ-દિલ્હી સરાયા રોહિલ્લા એક્સ્પ્રેસ (ટે્રન નંબર 12216)ને 25 મિનિટ અને છેલ્લે કોચુવેલી-ચંદીગઢ એક્સપ્રેસ (ટે્રન નંબર 12217)ને 25 મિનિટ સુધી રેગુલેટ કરવામાં આવી હોવાની માહિતી રેલવે પ્રશાસન દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉ

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button