ખાસ જાણી લો : ઘાટકોપરમાં વડાપ્રધાનના રોડ શોને લઈને આ રસ્તાઓ રહેશે બંધ….

મુંબઈ: Today Mumbai road closure advisory વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 15 મેના રોજ મુંબઈના ઘાટકોપરમાં રોડ-શો (PM Modi Ghatkopar Road Show) કરવાના છે અને વાહનચાલકો માટે ટ્રાફિક દુર્ઘટના અને અસુવિધા ટાળવા માટે, મુંબઈ ટ્રાફિક પોલીસે (Mumbai Traffic Police) લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી પર અનેક સ્થળોએ માર્ગ બંધ કરવાની જાહેરાત કરતી સૂચના જારી કરી છે. જે થાણેથી … Continue reading ખાસ જાણી લો : ઘાટકોપરમાં વડાપ્રધાનના રોડ શોને લઈને આ રસ્તાઓ રહેશે બંધ….