આમચી મુંબઈ

મ્હાડા લોટરીનું સર્વર ડાઉન ઘરનો કબજો લેવા આવેલા વિજેતાઓ થયા હેરાન

મુંબઈ: મ્હાડાના મુંબઈ મંડળના ૪૦૮૨ મકાનોનો કબજો આપવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ, મંગળવારે મ્હાડા આવેલા વિજેતાઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. લોટરીના કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમનું સર્વર બપોરે ૧૨ વાગ્યાથી ડાઉન થઈ ગયું હતું. સર્વરને પુન:સ્થાપિત કરવામાં લગભગ સાડા ચારથી પાંચ કલાકનો સમય લાગ્યો હતો. જેથી વિજેતાઓને લાંબો સમય રાહ જોવી પડી હતી.

જેઓ મકાનની સંપૂર્ણ રકમ, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, મેઇન્ટેનન્સ ચાર્જીસ અને રજિસ્ટ્રેશન ફી ભરતા હોય તેઓનો કબજો મેળવવાની કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છે. કબજો પત્ર મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે મુંબઈ બોર્ડની માર્કેટિંગ ઓફિસમાં હાજર થઈને પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી પડશે. મંગળવારે આ પ્રક્રિયા માટે આવેલા વિજેતાઓને હાડમારીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બપોરે ૧૨ વાગ્યાથી ડાઉન થયેલા સર્વર આખરે સાંજે પાંચ વાગ્યાની આસપાસ પુન:સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ કાર્ય શરૂ થયું અને વિજેતાઓએ રાહત અનુભવી. મુંબઈ બોર્ડના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ અહેવાલને સમર્થન આપ્યું હતું કે હેન્ડઓવરનું કામ સાડા ચાર કલાક માટે અટકાવવામાં આવ્યું હતું.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button