આમચી મુંબઈ

સુરક્ષાર્થે…

સામાન્ય રીતે રેલવે દ્વારા રવિવારે બ્લોક હાથ ધરાતો હોય છે જેથી પ્રવાસીઓની સુરક્ષા માટેના કામ કરી શકાય. મધ્ય રેલવેમાં બ્લોક દરમિયાન કામ કરતા મજૂરો તસવીરમાં નજરે પડે છે.
(અમય ખરાડે)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button