આમચી મુંબઈ

વિક્રોલી સ્ટેશન રોડ પર ફેરિયાઓની ભીડ

મુંબઈ: વિક્રોલી પૂર્વના રસ્તાઓ પર ફેરિયાઓ અને સ્ટ્રીટ વેન્ડરોની ભીડ જોવા મળે છે. ચા અને વડાપાવના ધંધા વિક્રેતાઓ સવારથી લગાવે છે, જેના પર ગૅસ સિલિન્ડર અને ચોરીથી વીજળીનો ખુલ્લેઆમ ઉપયોગ થાય છે. હોકર્સ અને સ્ટ્રીટ વેન્ડરોએ મુખ્ય માર્ગ અને સ્ટેશનની બહાર જ તેમની દુકાનો બનાવી છે. વિક્રોલી ઈસ્ટ ગેટ, રામ હજારે માર્ગ, હરિયાળી ગામ, ગ્રુપ નંબર-બે ઉપાધ્યાય સ્કૂલ, પોલીસના બીટની સામે ફેરિયાઓ ખુલ્લેઆમ બેસે છે, વડાપાવ, ચાઈનીઝ, કબાબ, પાણીપુરી અને ચાના સ્ટોલ પર સિલિન્ડર અને ગૅસના ચૂલાનો બેદરકારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહીં ગમે ત્યારે આગ અને સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ જેવી ઘટનાઓ બનવાની સંભાવના છે. આ સ્થળોએ સામાન્ય લોકો માટે ચાલવું મુશ્કેલ બન્યું છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button