આમચી મુંબઈ

અદ્ભુત…

મુંબઈના સુશોભીકરણની ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે ત્યારે મુંબઈના નાના ચોક ખાતે એક અદ્ભુત કૃતિ બેસાડવામાં આવી છે. ફરતે સ્કાયવોક અને તેની વચ્ચે ઉડતા બાળકની કૃતિ અદ્ભુત જણાઇ રહી હતી. (જયપ્રકાશ કેળકર)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
દેખાવમાં પોતાના Grand Parentsની Carbon Coppy છે આ Star Kids… તમે ગમે તેટલી કમાણી કરો આ 10 દેશોમાં આવકવેરો લેવામાં આવતો નથી Sachin Tendulkar Turns 51: Cricket Legend’s Journey Dhoni’s Fiery Side: When Captain Cool Lost His Composure