આપણું ગુજરાત

ભારે વરસાદને લીધે અમદાવાદ મંડળની આ ટ્રેનોને થઈ છે અસર


સતત ભારે વરસાદને કારણે, ટ્રેકના પરિમાણોમાં સતત ફેરફારને કારણે રતલામ ડિવિઝનના રતલામ ગોધરા સેક્શનમાં અમરગઢ-પાંચપીપલિયા સ્ટેશનો વચ્ચે કિલોમીટર 597/25-35 પર અપ ટ્રેક સ્થગિત કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે અમદાવાદ ડિવિઝનની કેટલીક ટ્રેનોને અસર થઈ છે, તેવી માહિતી રેલવેના અમદાવાદ મંડળે આપી છે. જે અનુસાર આ ટ્રેનોને ડાયવર્ટ કરવાની ફરજ પડી છેઃ

  • 16 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ જબલપુરથી ઉપડનારી ટ્રેન નંબર 11464 જબલપુર વેરાવળ એક્સપ્રેસ રતલામ-ચિત્તૌરગઢ-અજમેર-પાલનપુર-અમદાવાદ થઈને દોડશે.
  • ટ્રેન નંબર 12918 નિઝામુદ્દીન અમદાવાદ એક્સપ્રેસ, જે 16 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ નિઝામુદ્દીનથી નીકળી હતી, તે રતલામ-ચિત્તૌરગઢ-અજમેર-પાલનપુર-અમદાવાદ થઈને દોડશે.
  • 16 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ અમદાવાદથી ઉપડનારી ટ્રેન નંબર 19167 અમદાવાદ વારાણસી સિટી એક્સપ્રેસ વડોદરા-સુરત-જલગાંવ-ભુસાવલ-ખંડવા-ઈટારસી-ભોપાલ-બીના થઈને દોડશે.
  • 17 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ, ટ્રેન નંબર 19489 અમદાવાદ-ગોરખપુર એક્સપ્રેસ વડોદરા-સુરત-જલગાંવ-ભુસાવલ-ખંડવા-ઈટારસી-ભોપાલ થઈને દોડશે.
  • ટ્રેન નંબર 12937 ગાંધીધામ હાવડા એક્સપ્રેસ, જે 16 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ ગાંધીધામથી શરૂ થઈ હતી, તે વડોદરા-સુરત-જલગાંવ-ભુસાવલ-ખંડવા-ઈટારસી-ભોપાલ-સંતહિરદારમ નગર થઈને દોડશે.
  • 16 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ, ટ્રેન નંબર 12948 પટના અમદાવાદ એક્સપ્રેસ છાયાપુરી-વડોદરા-આણંદ થઈને દોડશે.
  • 16 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ ઈન્દોરથી ઉપડનારી ટ્રેન નંબર 19310 ઈન્દોર ગાંધીનગર એક્સપ્રેસ રતલામ-ચિત્તૌરગઢ-અજમેર-પાલનપુર-અમદાવાદ થઈને દોડશે.
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button