મરણ નોંધ

પારસી મરણ

ઝીનોબીયા માણેક મેહતા તે મરહુમો મેહરૂ તથા માણેક મેહતાના દીકરી. તે ઝરીર મેહતા તથા મરહુમો બેહરામ મેહેતા, ઓસ્તી આબાન ચારના, ખોરશેદ દીક તથા ગુલશન દાવરના બહેન. તે ફીરૂઝી મેહતાના નણંદ. તે એરવદ યઝદી ચારનાના સાલીજી. તે કૈઝાદ દીક, કયોમર્ઝ દાવર, રોશની ચોકશી, આનાઇથા તીવારી તથા બુરઝીન મેહતાના માસીજી. (ઉં. વ. ૬૫) રે. ઠે. ૫-૧૦, રૂસ્તમ બાગ, સંત સાવતા માર્ગ, ભાયખલા (પૂ.), મુંબઇ-૪૦૦૦૨૭. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૯-૧૧-૨૩ના રોજે, બપોરે ૩-૪૦ કલાકે, મેવાવાલા અગિયારી, ભાયખલામાં થશેજી.
થેરેટોન દાદીબા ભરૂચા તે મરહુમો શેહેરૂ અને દાદીબા ભરૂચાના દીકરા. તે ફેની દારા ભરૂચા, ફરજાના અરવિંદ સાગર તથા મરહુમ આદીલના ભાઇ. તે કેરસી મીસ્ત્રીના માસીનો દીકરો. (ઉં. વ.૬૨) રે. ઠે ૭૦૪, એ. હીમાલ્યા હાઇટસ, ભક્તિ પાર્ક, આઇનોક્સ સીનેમાની બાજુમાં, વડાલા (પૂર્વ), મુંબઇ-૪૦૦૦૩૭. ઉઠમણાંની ક્રિયા : તા. ૨૯-૧૧-૨૩ બપોરે ૩-૪૫ વાગે લાલબાગ એમ.જે.વાડીયા અગિયારીમાં છેજી.
ખારમન દારા સરકારી તે મરહુમ દારા કયખશરૂ સરકારીના ધણિયાની. તે મરહુમો પીરોજા અને જહાંગીર ઇરાનીના દીકરી. તે મેહેર નીહાર દાવેના માતાજી. તે નીહારના સાસુજી. તે મરહુમો રૂસ્તમ અને વાબીદના બહેન. તે રીયાના અને મીખેલના મમઇજી. (ઉં. વ. ૮૩) રે. ઠે. ફલેટ નં-૧૨, પાંચમો માળ, પેમીનો બિલ્ડિંગ, અલ્ટામાઉન્ટ રોડ, ખંભાલા હીલ, મુંબઇ-૪૦૦૦૨૪. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૯-૧૧-૨૩ના બપોરે ૩-૪૫ વાગે, વાડીયાજી આતશ બેહરામમાં છેજી.
કેરસી ફરેદુન કાપડીયા તે શીરાઝ કાપડીયાના ખાવીંદ. તે મરહુમો ફેરેદુન ને ડોલી કાપડીયાના દિકરા. તે ડેલના ને દેલઝાદના બાવાજી. (ઉં. વ. ૭૧) રે. ઠે. બંગલો નં.૨૮, માલકમ બાગ, જોગેશ્ર્વરી વેસ્ટ, મુંબઇ-૪૦૦૧૦૨. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૯-૧૧-૨૩ના રોજ બપોરે ૩-૪૫ કલાકે, માલકમ બાગ અગિયારી જોગેશ્ર્વરી.
મીનુ જાલ એન્જિનિયર તે મરહુમો નાજામાય ને જાલેજરના દીકરા. તે દારબશા નસરવાનજી દારૂવાલા ને ધન જેહાબક્ષ માજરાના કઝીન ભઇ. (ઉં.વ. ૭૧) રે. ઠે. રૂસ્તમ બાગ, બિલ્ડિંગ નં-૬, સંત સાવતા માર્ગ, ભાયખલા (ઇસ્ટ), મુંબઇ- ૪૦૦૦૨૭. ઉઠમણાંની ક્રિયા : તા. ૨૯-૧૧-૨૩ના રોજ બપોરે ૩-૪૫ કલાકે બનાજી લીમજી અગિયારી, ફોર્ટ, મુંબઇ.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Dhoni’s Fiery Side: When Captain Cool Lost His Composure Mumbai’s Hidden Gems: Romantic Escape for Two Good News for Some! Shani Dev’s Impact Lessened on Hanuman Jayanti Mobile Phoneમાં સ્લો છે Internetની સ્પીડ? સિમ્પલ ટિપ્સ કરો ફોલો અને જુઓ Magic…