મરણ નોંધ

પારસી મરણ

કેતી અસ્પી ભરૂચા તે મરહુમ અસ્પી ભરૂચાના વિધવા. તે મરહુમો શીરીન તથા નવરોજી નોગોડના દીકરી. તે નાહિદ ભરૂચાના મમ્મી. તે ગુલ ભરૂચા, જોલી ભરૂચા તથા મરહુમ ખોરશેદ ભરૂચાના બહેન. તે મરહુમો ખોરશેદ તથા જાલ દારૂવાલાના વહુ. (ઉં. વ. ૭૩) રે. ઠે. ૬૦૪-એ, ડો. નાગરદાસ નિવાસ, ડો. આંબેડકર રોડ, મુંબઇ-૪૦૦૦૧૪. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૭-૧૧-૨૩ને બપોરે ૩.૪૦ કલાકે દાદર મધ્યે નારિયેલવાલા અગિયારીમાં છેજી.
પરવેઝ મીનુ સદરી તે પરસીસ પરવેઝ સદરીના ખાવીંદ. તે ફરહાદ અને અનહીતાના બાવાજી. તે મરહુમો મીઠુ તથા મીનુ સદરીના દીકરા. તે માણેક તથા હુફરીશના સસરાજી. તે સાયરસ અને ઝાલના મમાવાજી. તે રૂશાદના બપાવાજી. તે મરહુમો દીના તથા કાવસ બામબોરના જમાઇ. તે મહીયાર, અસ્પી તથા દીનયારના ભાઇ. (ઉં. વ. ૭૭) રે. ઠે. એ-૩૮, પીસ હેવન, ૬ઠ્ઠે માળે, હોલી ફેમિલી હોસ્પિટલ, બાંદ્રા (પ). મુંબઇ-૪૦૦૦૫૦. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૭-૧૧-૨૩ના રોજે, બપોરે ૩-૪૦ કલાકે, તાતા અગીયારી, બાંદ્રામાં થશેજી.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
IPL’s Most Consistent Hitters: Who Rules the Run Charts? બોલીવૂડના સેલેબ્સ પ્રોફેશનલ લાઈફની જેમ જ પર્સનલ લાઈફને લઈને પણ ચર્ચામાં રહે છે ચાલો દિયા મિર્ઝાના ઘરની લટાર મારીએ “Bikini-Clad Woman’s Bus Ride”