મરણ નોંધ

પારસી મરણ

ફીરદોશ બરજોર પાલનજી તે રૂપા પાલનજીના ખાવીંદ તે મરહુમો પરસીસ તથા ડો. બરજોર ડી. પાલનજીના દીકરા. તે વહીસ્તા પાલનજી ને ડેની પાલનજીના પપ્પા. તે ફરહાદ બી. પાલનજી, મહાબાનુ બી. પાલનજી ને સુન્નુ ડી. કાત્રકના ભાઇ. તે રૂસ્તમ એફ પાલનજી ને મઝદા એફ. પાલનજીના કાકા. તે રોક્ષાના એફ. પાલનજીના બ્રધર ઇન લો. (ઉં. વ. ૫૩) રે. ઠે. એચ.૧૯, ખુશરૂ બાગ, શહીદ ભગતસિંહ રોડ, મુંબઇ-૪૦૦૦૦૧. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૨-૫-૨૪ને બપોરે ૩.૪૦ કલાકે, મુંબઇ ડુંગરવાડી પર હોડીવાળા બંગલીમાં.
કેરશી મીનોચેર મારકર તે શેહનાઝ કેરસી મારકરના ખાવીંદ. તે મરહુમો નરગીશ તથા મીનોચેર મારકરના દીકરા. તે સરોશ મીનોચેર મારકરના ભાઇ. તે ઝીનોબ્યા મેરદાદ દસ્તુરના કાકા. તે નરગીશ સરોશ મારકરના જેઠ. તે મરહુમો દીનામાય તથા મીનોચેર ચોકસીના જમાઇ. (ઉં. વ. ૮૨) રે. ઠે. ૬૬-ડી, સુનાઇજી ટેરેસ, ગોવાલ્યા ટેન્ક, ઓગસ્ટ ક્રાંતિ માર્ગ, મુંબઇ-૪૦૦૦૩૬. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૩-૫-૨૪ના બપોરે ૩.૪૦ કલાકે તારદેવ મધે શેઠના અગિયારીમાં.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
T-20માં વિરાટ કોહલી બાદ ભારતને એક stable captain મળ્યો નથી ફરવા માટે બેસ્ટ છે ગુજરાતના આ પાંચ વેકેશન ડેસ્ટિનેશન… એક વખત જશો તો… પોતાની માતાની સાડી અને દાગીના પહેરીને દુલ્હન બની છે આ સેલિબ્રિટીઝ આ રીતે ઘરે જ બનાવો ઑર્ગેનિક કાજલ