મરણ નોંધ

પારસી મરણ

માનેક નોશીર કાસદ તે મરહૂમ નોશીર બેજનજી કાસદના વિધવા. તે મરહૂમો દિનામાય તથા જહાંગીરજી જમશેદજી દુમસીયાના દીકરી. તે મરહૂમો પેરીન, જમશેદજી, મેહરુ ને ડોલીના બહેન. તે અદી, હોમાય, આંવા, એમી, દીનાઝ, ટેમટન, ફરીદા, પરવેઝ, પેરીન, જંગુ ને સાયરસના નેવ્યુ. (ઉં.વ. ૯૦) ૫એ/૨, સાલસેટ પારસી કો.ઓ.હા.સોસાયટી, પંમ્પ હાઉસ રોડ, મનીશ પાર્કની પાછળ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ-૪૦૦૦૯૩. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૧૮-૫-૨૪ને બપોરે ૩.૪૦ કલાકે મુંબઈ ડુંગરવાડી પર વાડિયા બંગલીમાં.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
આ છે IPL-Final’sમાં Lowest Score બનાવનાર ટીમો… Anant-Radhika પ્રિ-વેડિંગ ફંક્શન માટે ઉપડ્યા આ Celebs… રિહાના બાદ હવે જોવા મળશે શકીરાનો જલવો ભારતના એ મંદિર જેના પ્રસાદના દિવાના છે ભક્તો