મરણ નોંધ

પારસી મરણ

ઓ. કોબાદ નવરોઝ રાયમલવાલા તે મરહુમ નવરોઝ તથા મરહુમ ખોરશેદ રાયમલવાલાના દીકરા. તે એ. મહેરનોશ, એ. ડો. અસ્પી, એ. ડો. ફરામરોઝ તથા ઓ. રોશનના ભાઇ. તે ડો. ફ્રેની અસ્પી રાયમલવાલા તથા આરમઇતી ફરામરોઝ રાયમલવાલાના દેર. તે ઓ. નાઝનીનના કાકા. તે એ. નીલુફર નોઝર લાહેર તથા એ. બુરઝીન સરોષ દસ્તુરના મામા. તે સરોષ નોશીર દસ્તુરના સાળા. (ઉં. વ. ૬૮) રે. ઠે. ૨૭/સી-૧ કોન્ટ્રેક્ટર બાગ, મોરી રોડ, માહીમ, મુંબઇ-૪૦૦૦૧૬. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૪-૪-૨૪ના બપોરે ૩-૪૦ કલાકે, મુંબઇ ડુંગરવાડી પર બેનેટ બંગલી નં.૬માં.
સાયરસ ફરેદુન કેરમાની તે રોશન સાયરસ કેરમાનીના ખાવીંદ. તે મરહુમો બાનુબાઇ તથા ફરેદુન કેરમાનીના દીકરા. તે પેરીન ને નેવીલના પપ્પા. તે માહરૂખ એન. કેરમાની તથા મરહુમ શાહરૂખ ડી. ઇરાનીના સસરા. તે મરહુમો અદી, બોમી, થ્રીટી ને કેકીના ભાઇ. તે સારમીન ને શાહવીરના મમાવાજી. (ઉં. વ. ૯૩) રે. ઠે. એલ-૩, ભરૂચા બાગ, એસ. વી. રોડ, અંધેરી (વેસ્ટ), મુંબઇ-૪૦૦૦૫૮. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૪-૪-૨૪ને બપોરે ૩.૪૦ કલાકે, મુંબઇ ડુંગરવાડી, ભાભા બંગલી નં.૧માં.
મીઠું ખુશરૂ કુરલાવાલા તે મરહુમ ખુશરૂ રૂસ્તમ કુરલાવાલાના વિધવા. તે મરહુમો જરૂ તથા નાદીરશાહ બી. ચીનોયના દીકરી. તે અશા કુરલાવાલા ને શેરેના આર. ખાનના મમ્મી. તે રોની કે. ખાનના સાસુજી. (ઉં. વ. ૧૦૬) રે. ઠે. ૨૦૧, ડેસલીયા, ૧૭-એ, માઉન્ટ પ્લેસન્ટ રોડ, મલબાર હીલ, મુંબઇ-૪૦૦૦૦૬. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૫-૪-૨૪ને બપોરે ૩.૪૦ કલાકે મુંબઇ ડુંગરવાડી પર ઉપરની હોડીવાલા બંગલીમાં.
સિકંદરાબાદ
સિલૂ નોશિરવાન દસ્તૂર, તે મરહૂમ નોશિરવાન દસ્તૂરના પત્ની, તે મહેરદાદ, અને હોમ્યાર દસ્તુરના માતા, તે ફિરોઝ, મરહૂમ બોમી ઊનવાલા, મરહૂમબાનૂ ભાથેલા અને ડોલી સિધવાના બહેન, તે રોશના. એમ. દસ્તૂર અને જેનિફર. એચ દસ્તૂરના મધર ઈન લૅા, તે નાશવાન, કિયાન, અને યાઝેદાન એચ. દસ્તૂરના ગ્રાન્ડમધર. (ઉં.વ.૯૧).

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
બે દિવસ બાદ આ રાશિઓ બનશે અમીર, શનિની રહેશે કૃપા દ્રષ્ટિ… તમે પણ જાણી લો Income Tax બચવવાની તરકીબો! Cannes : ફેસ્ટિવલમાં Aishwaryaના ગ્લેમર લુકસ Unlocking Good Fortune: Mohini Ekadashi પર બની રહ્યો છે દુર્લભ યોગ, આ રાશિના જાતકોના શરૂ થશે અચ્છે દિન…