મરણ નોંધ

પારસી મરણ

નેનસી રૂમી, (રૂસી) મેહતા તે રૂમી (રૂસી) એરચશાહ મેહતાના ધણીયાની. તે મરહુમો નરગીશ તથા ફીરોઝ બધનીના દીકરી. તે પરીનાઝ બરજીશ કરકરિયાના મમ્મી. તે બરજીશ મીનોચેર કરકરિયાના સાસુજી. તે ફરઝાના મેહેરનોશ મેહતાના દેરાની. તે ફરખોન દાલી અસ્પી કાવારાનાના જેઠાણી. (ઉં.વ. ૭૮) રે.ઠે: બી-૮, શાપુર બાગ, ૨જે માળ, વિઠલભાઈ પટેલ રોડ, સાઈધામ મંદિરની સામે, ગ્રેન્ટ રોડ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૭.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
…તો 160થી શરૂ થશે Mobile Number! ડેટ નાઈટ પર જોવા મળ્યા વિરાટ અને અનુષ્કા, તસવીરો સામે આવી આ છે IPL-Final’sમાં Lowest Score બનાવનાર ટીમો… Anant-Radhika પ્રિ-વેડિંગ ફંક્શન માટે ઉપડ્યા આ Celebs…