મરણ નોંધ

પારસી મરણ

ગુલુ દાદી કોલાહ. તે મરહુમ દાદી કોલાહના વીધવા. તે મરહુમો હીલ્લા તથા ફ્રામરોઝ દમનીયાના દીકરા. તે નોશીર કોલાહ તથા નીલુફર રવારીના માતા. તે જમશીદ રવારી તથા અનાહીતા કોલાહના સાસુજી. તે મેગી ઈરાનીના બહેન. તે આરયાના તથા કીમીયાના મમઈજી. (ઉં.વ. ૯૨) ર.ઠે: બી/૫, શીરીન મેન્સન, ૨૨૮, જાવજી દાદાજી રોડ, તારદેવ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૭. ઉઠમણાની ક્રિયા: તા. ૩-૨-૨૪ના રોજ, બપોરે ૩.૪૦ કલાકે, હોદીવાલા બંગલી, ડુંગરવાડીમાં થશેજી.
શીરીન ખુશરૂ કાપડીયા. તે મરહુમ ખુશરૂ પી. કાપડીયાના વીધવા. તે પોરસ કે. કાપડીયા તથા આદીલ કે કાપડીયાના માતાજી. તે મરહુમો બાનુ તથા શેરીયાર એમ. ઈરાનીના દીકરી. તે ઝીનોબીયા પી. કાપડીયાના સાસુજી. તે ગુલનવાઝ પી. કાપડીયાના બપઈજી. તે મરહુમો પીરોજા તથા પીરોજશા ડી. કાપડીયાના વહુ. (ઉં.વ. ૭૯) ર.ઠે: ૧/૧૦, તોદીવાલા ચોલ, સીતારામ જાધવ માર્ગ, લોવર પરેલ, મુંબઈ-૧૩. ઉઠમણાની ક્રિયા: તા. ૩-૨-૨૪ના રોજ, બપોરે ૩.૪૦ કલાકે, બેનેટ-૬ બંગલી, ડુંગરવાડીમાં થશેજી.
જાલુ સામંત (ઉં.વ. ૭૭) તે યશવંત સામંતના વાઈફ. નવલ રુસ્તમજી સેઠનાના દીકરી. નેવીલ સામંતના મધર.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
IPL-2024: આજે રમાનારી મેચ પહેલાં આ કોણ મળવા પહોંચ્યું RCBના Virat Kohliને? દેખાવમાં પોતાના Grand Parentsની Carbon Coppy છે આ Star Kids… તમે ગમે તેટલી કમાણી કરો આ 10 દેશોમાં આવકવેરો લેવામાં આવતો નથી Sachin Tendulkar Turns 51: Cricket Legend’s Journey