મરણ નોંધ

પારસી મરણ

રોશન પોરસ પુનેગર તે મરહૂમ પોરસ એન પુનેગરના વિધવા. તે મરહૂમો પુતલા તથા સોરાબ બજાના દીકરી. તે મેહેરનાઝ એફ એલાવ્યા, સીમીન સી ઓસીદારના મમ્મી. તે ફ્રેડી પી. એલાવ્યા ને સાયરસ ડી. ઓસીદારના સાસુજી. તે મરહૂમો બરજોર, સોરાબ બજાના બહેન. તે વહારાન, રુદાબેહ, શ્યાન ને શાહીરાહના ગ્રેન્ડમધર. (ઉં. વ. 89) ઠે. સ્લેટર હાઉસ નં. 2, સ્લેટર રોડ, ગ્રાન્ટ રોડ પશ્ચિમ, મુંબઈ-400007. ઉઠમણાંની ક્રિયા: 29-5-24ને બપોરે 3.40 કલાકે મુંબઈ ડુંગરવાડી પર ઉપરની હોડીવાલા બંગલીમાં.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
T-20માં વિરાટ કોહલી બાદ ભારતને એક stable captain મળ્યો નથી ફરવા માટે બેસ્ટ છે ગુજરાતના આ પાંચ વેકેશન ડેસ્ટિનેશન… એક વખત જશો તો… પોતાની માતાની સાડી અને દાગીના પહેરીને દુલ્હન બની છે આ સેલિબ્રિટીઝ આ રીતે ઘરે જ બનાવો ઑર્ગેનિક કાજલ