વેપાર અને વાણિજ્ય

ટીન અને નિકલમાં સ્ટોકિસ્ટોની અવિરત વેચવાલીએ પીછેહઠ

(વાણિજ્ય પ્રતિનિધિ તરફથી)
મુંબઈ: સ્થાનિક જથ્થાબંધ ધાતુ બજારમાં આજે લંડન મેટલ એક્સચેન્જના નિરુત્સાહી અહેવાલો સાથે ખાસ કરીને નિકલ, ટીન અને લીડ ઈન્ગોટ્સમાં સ્ટોકિસ્ટોની અવિરત વેચવાલીનું દબાણ જળવાઈ રહેતાં ભાવમાં અનુક્રમે કિલોદીઠ રૂ. ૨૫, રૂ. ૧૦ અને રૂ. છનો ઘટાડો આવ્યો હતો, જ્યારે નિરસ માગ ઝિન્ક સ્લેબ, બ્રાસ શીટ કટિંગ્સ અને એલ્યુમિનિયમ ઈન્ગોટ્સમાં કિલોદીઠ રૂ. એકથી બેનો ઘટાડો આવ્યો હતો. જોકે, આજે માત્ર કોપર કેબલ સ્ક્રેપ, કોપર સ્ક્રેપ હેવી અને કોપર વાયરબારમાં છૂટીછવાઈ વપરાશકારોની માગને ટેકે ભાવ કિલોદીઠ રૂ. એક વધી આવ્યા હતા તથા અન્ય ધાતુઓમાં ટકેલું વલણ જોવા મળ્યું હતું. બજારનાં સાધનોના જણાવ્યાનુસાર આજે સ્થાનિકમાં મુખ્યત્વે નિકલ, ટીન અને લીડ ઈન્ગોટ્સમાં સ્ટોકિસ્ટોની સતત જળવાઈ રહેલી વેચવાલી ઉપરાંત ઔદ્યોગિક વપરાશકારો તથા સ્થાનિક ડીલરોની માગ નિરસ રહેતાં ભાવ અનુક્રમે કિલોદીઠ રૂ. ૨૫ ઘટીને રૂ. ૧૩૯૫, રૂ. ૧૦ ઘટીને રૂ. ૨૧૦૫ અને રૂ. છ ઘટીને રૂ. ૧૮૯ના મથાળે રહ્યા હતા. આ સિવાય નિરસ માગે બ્રાસ શીટ કટિંગ્સ અને ઝિન્ક સ્લેબના ભાવ કિલોદીઠ રૂ. બે ઘટીને અનુક્રમે રૂ. ૫૦૨ અને રૂ. ૨૨૯ તથા એલ્યુમિનિયમ ઈન્ગોટ્સના ભાવ કિલોદીઠ રૂ. એક ઘટીને રૂ. ૨૦૬ના મથાળે રહ્યા હતા.
જોકે, આજે માત્ર કોપર કેબલ સ્ક્રેપ, કોપર સ્ક્રેપ હેવી અને કોપર વાયરબારમાં વપરાશકાર ઉદ્યોગ તથા સ્થાનિક ડીલરોની છૂટીછવાઈ માગને ટેકે ભાવ કિલોદીઠ રૂ. એક વધીને અનુક્રમે રૂ. ૭૦૭, રૂ. ૬૯૮ અને રૂ. ૭૫૨ના મથાળે રહ્યા હતા. આ સિવાય કોપર, બ્રાસ તથા એલ્યુમિનિયમની અન્ય વેરાઈટીઓમાં સાર્વત્રિક સ્તરેથી છૂટીછવાઈ માગ જળવાઈ રહેતાં ભાવમાં ટકેલું વલણ રહ્યું હતું. ઉ

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button